SP

Oxygen

อะเซทิลีน Acetylene C2H2

การบริการเติมก๊าซอะเซทิลีน Acetylene (C2H2)

    ถังอะเซทิลีน Acetylene (C2H2) ขนาด 1.5, 4, 6 กก. --> แลกเปลี่ยนถัง รับกลับได้เลย

*กรณีที่ไม่ใช่ถังของที่ร้าน ทางร้านต้องตรวจสภาพถังเบื้องต้น หากผ่านมีค่าเปลี่ยนถังในครั้งแรก200บาท
*หากต้องการเติมก๊าซลงในถังเดิม (ไม่เปลี่ยนถัง) ฝากถังไว้ประมาณ 3-5 วัน

ถังอะเซทิลีน 1.5 กก.

Gutman Island
ISO9809-3
ถังมือสอง
ความจุ 1.5 กก.
ความสูง 28 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 ซม.
หนา xx มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ 6.5 กก.
ราคาก๊าซ 340 บาท
ราคาถัง 2,300 บาท

ถังอะเซทิลีน 4 กก.

Gutman Island
ISO9809-3
ถังมือสอง
ความจุ 4 กก.
ความสูง 100 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม.
หนา xx มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ 50 กก.
ราคาก๊าซ 1,100 บาท
ราคาถัง 4,000 บาท

ถังอะเซทิลีน 4-6 กก.

Gutman Island
ISO9809-3
ถังใหม่
ความจุ 6 กก.
ความสูง 105 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง xx ซม.
หนา xx มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ 50 กก.
ราคาก๊าซ 1,100 บาท
ราคาถัง 5,000 บาท

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy