SP

Oxygen

อากาศอัด Compress air

การบริการเติมก๊าซอากาศอัด Compress air

    เติมอากาศอัด Compress air ขนาด 0.5, 1.5, 2, 6 คิว --> ฝากถังไว้ประมาณ 30 วัน

*รับเฉพาะถังของที่ร้านเท่านั้น

ถังอากาศอัด 0.5 คิว ทรงผอม

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8/วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 400 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังอากาศอัด 0.5 คิว ทรงอ้วน

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 48 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม.
หนา 4.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.4/วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 400 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังอากาศอัด 1.5 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 1500 ลิตรก๊าซ / 10 ลิตรน้ำ
ความสูง 95 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
หนา 4.1 มม.
น้ำหนัก ถัง13กก./วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 17 กก.
ราคาก๊าซ 600 บาท
ราคาถัง 3,000 บาท


ถังอากาศอัด 2 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 2000 ลิตรก๊าซ / 13.4 ลิตรน้ำ
ความสูง 98 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.54 ซม.
หนา 4.7 มม.
น้ำหนัก ถัง15.6กก./วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 21 กก.
ราคาก๊าซ 700 บาท
ราคาถัง 3,500 บาท


ถังอากาศอัด 6 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 6000 ลิตรก๊าซ / 40 ลิตรน้ำ
ความสูง 142 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.27 ซม.
หนา 5.7-6.1 มม.
น้ำหนัก ถัง48/วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 53 กก.
ราคาก๊าซ 1,000 บาท
ราคาถัง 4,500 บาท


ถังอากาศอัดอลูมิเนียม

Gutman Island
ISO9809-3
ราคาถัง
ขนาด 0.5 คิว = 4,500 บาท
ขนาด 0.7 คิว = 5,000 บาท
ขนาด 1.2 คิว = 5,500 บาท
ขนาด 4.5 คิว = 13,500 บาท
ราคาก๊าซ
ขนาด 0.5 - 1.2 คิว = 400-600 บาท
ขนาด 4.5 คิว = 1,000 บาท

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy