SP

Oxygen

ฮีเลียม Helium He

การบริการเติมก๊าซฮีเลียม Helium (He)

    เติมฮีเลียม Helium (He) ขนาด 0.5, 1.5, 2,6 คิว --> แลกเปลี่ยนถัง รับกลับได้เลย

*กรณีที่ไม่ใช่ถังของที่ร้าน ทางร้านต้องตรวจสภาพถังเบื้องต้น หากผ่านมีค่าเปลี่ยนถังในครั้งแรก200บาท
*หากต้องการเติมก๊าซลงในถังเดิม (ไม่เปลี่ยนถัง) ฝากถังไว้ประมาณ 15 วัน

ถังฮีเลียม 0.5 คิว ทรงอ้วน

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ : 500ลิตรก๊าซ (3.4)
ความสูง : 48 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 13 ซม.
หนา : 4.1 มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 8.4 กก.
ราคาก๊าซ 700 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังฮีเลียม 1.5 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ : 1,500ลิตรก๊าซ (10)
ความสูง : 95 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 14 ซม.
หนา : 4.1 มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 17 กก.
ราคาก๊าซ 1,800 บาท
ราคาถัง 3,000 บาท

ถังฮีเลียม 2 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ : 2,000ลิตรก๊าซ (13.4)
ความสูง : 98 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 16.54 ซม.
หนา : 4.7 มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 21 กก.
ราคาก๊าซ 2,400 บาท
ราคาถัง 3,500 บาท


ถังฮีเลียม 6 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ : 6,000ลิตรก๊าซ (40)
ความสูง : 142 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 22.27 ซม.
หนา : 5.7-6.1 มม.
น้ำหนักรวมก๊าซ : 53 กก.
ราคาก๊าซ 7,200 บาท
ราคาถัง 4,500 บาท


ถังฮีเลียมอลูมิเนียม

Gutman Island
ISO9809-3
ขนาด 0.5 คิว ราคา 4,500 บาท
ขนาด 0.7 คิว ราคา 5,000 บาท
ขนาด 1.2 คิว ราคา 5,500 บาท
ขนาด 4.5 คิว ราคา 13,500 บาท

รายละเอียดถัง คลิก
*สั่งทำ+มัดจำ+ฝากเติม


Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy