SP

Oxygen

ไนโตรเจน Nitrogen N2

การบริการเติมก๊าซไนโตรเจน Nitrogen (N2)

    ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 0.5, 1.5, 2 คิว --> เติมลงในถังเดิม รอรับกลับ5นาที
    ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 6 คิว --> แลกเปลี่ยนถัง รับกลับได้เลย

*กรณีที่ไม่ใช่ถังของที่ร้าน ทางร้านต้องตรวจสภาพถังเบื้องต้น หากผ่านมีค่าเปลี่ยนถังในครั้งแรก200บาท
*หากต้องการเติมก๊าซลงในถังเดิม (ไม่เปลี่ยนถัง) ฝากถังไว้ประมาณ 3-5 วัน

ถังไนโตรเจน 0.5 คิว ทรงผอม

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 4.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8/วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท
**ถังโลโก้ร้าน เติมก๊าซ 70 บาท**

ถังไนโตรเจน 0.5 คิว ทรงอ้วน

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 48 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม.
หนา 4.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.4/วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท
**ถังโลโก้ร้าน เติมก๊าซ 70 บาท**

ถังไนโตรเจน 1.5 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 1500 ลิตรก๊าซ / 10 ลิตรน้ำ
ความสูง 95 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
หนา 4.1 มม.
น้ำหนัก ถัง13กก./วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 17 กก.
ราคาก๊าซ 120 บาท
ราคาถัง 3,000 บาท

**ถังโลโก้ร้าน เติมก๊าซ 100 บาท**

ถังไนโตรเจน 2 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 2000 ลิตรก๊าซ / 13.4 ลิตรน้ำ
ความสูง 98 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.54 ซม.
หนา 4.7 มม.
น้ำหนัก ถัง15.6กก./วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 21 กก.
ราคาก๊าซ 120 บาท
ราคาถัง 3,500 บาท
**ถังโลโก้ร้าน เติมก๊าซ 100 บาท**

ถังไนโตรเจน 6 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 6000 ลิตรก๊าซ / 40 ลิตรน้ำ
ความสูง 142 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.27 ซม.
หนา 5.7-6.1 มม.
น้ำหนัก ถัง48/วาล์ว0.6/ฝา1กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 53 กก.
ราคาก๊าซ 220 บาท
ราคาถัง 4,500 บาท

ถังไนโตรเจนอลูมิเนียม

Gutman Island
ISO9809-3
ราคาถัง
ขนาด 0.5 คิว = 4,500 บาท
ขนาด 0.7 คิว = 5,000 บาท
ขนาด 1.2 คิว = 5,500 บาท
ขนาด 4.5 คิว = 13,500 บาท
ราคาก๊าซ
ขนาด 0.5 - 1.2 คิว = 70 - 120 บาท
ขนาด 4.5 คิว = 220 บาท

Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy