SP

Oxygen

ออกซิเจน Oxygen O2

การบริการเติมก๊าซออกซิเจน Oxygen (O2)

    ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 0.5 คิว --> เติมลงในถังเดิม รอรับกลับ5นาที
    ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 1.5 คิว --> เติมลงในถังเดิม รอรับกลับ5นาที
    ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 2 คิว --> เติมลงในถังเดิม รอรับกลับ5นาที
    ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 6 คิว --> แลกเปลี่ยนถัง รับกลับได้เลย

*กรณีที่ไม่ใช่ถังของที่ร้าน ทางร้านต้องตรวจสภาพถังเบื้องต้น หากผ่านมีค่าเปลี่ยนถังในครั้งแรก200บาท
*หากต้องการเติมก๊าซลงในถังเดิม (ไม่เปลี่ยนถัง) ฝากถังไว้ประมาณ 3-5 วัน

ถังออกซิเจน 0.5 คิว ทรงผอม

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8กก./วาล์ว0.6กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 70/80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังออกซิเจน 0.5 คิว ทรงอ้วน

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8กก./วาล์ว0.6กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 70/80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังออกซิเจน 0.5 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8กก./วาล์ว0.6กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 70/80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังออกซิเจน 0.5 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8กก./วาล์ว0.6กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 70/80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังออกซิเจน 0.5 คิว

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8กก./วาล์ว0.6กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 70/80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

ถังออกซิเจนอลูมิเนียม

Gutman Island
ISO9809-3
ความจุ 500 ลิตรก๊าซ / 4 ลิตรน้ำ
ความสูง 67 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
หนา 3.1 มม.
น้ำหนัก ถัง6.8กก./วาล์ว0.6กก.
น้ำหนักรวมก๊าซ 8.5 กก.
ราคาก๊าซ 70/80 บาท
ราคาถัง 2,500 บาท

 

Gutman Island

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy