SP

Oxygen

เกจ์ปรับแรงดันคาร์บอนไดออกไซด์
Regulator CO2

Arctect
25 ลิตร / นาที

Gutman Island
เกจ์ปรับแรงดันคาร์บอนฯ
(Regulator CO2)

ยี่ห้อ : Arctech
Out Pressure : สูงสุด 25 ลิตร / นาที
Max Intel Pressure : 230bar/3300PSI
ราคา 700 บาท

Arctect
25 ลิตร / นาที

Gutman Island
เกจ์ปรับแรงดันคาร์บอนฯ มีฮีตเตอร์
(Regulator CO2
Heater)
ยี่ห้อ : Arctech
Out Pressure : สูงสุด 25 ลิตร / นาที
Max Intel Pressure : 230bar/3300PSI
ราคา 1,500 บาท

Harris
801DB-10-CO2

Gutman Island
เกจ์ปรับแรงดันคาร์บอนฯ (Regulator CO2)
ยี่ห้อ : Harris , รุ่น : 801DB-10-CO2

Out Pressure : สูงสุด 30 ลิตร / นาที
Max Intel Pressure : 230bar/3300PSI

ราคา 3,300 บาท

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy