SP

Oxygen

อุปกรณผู้ป่วย

เกจ์หายใจ ชนิดน้ำ

Gutman Island
เกจ์หายใจ ชนิดน้ำ 15 ลิตร
อุปกรณ์ในชุด : เกจ์วัดก๊าซในถัง, กระบอกน้ำ, สายเสียบจมูก, ประแจ
Brand : Airtech
ราคา 1,500 บาท

เกจ์หายใจ ชนิดน้ำ

Gutman Island
เกจ์หายใจ ชนิดน้ำ 15 ลิตร
อุปกรณ์ในชุด : เกจ์วัดก๊าซในถัง, กระบอกน้ำ, สายเสียบจมูก, ประแจ
Brand : Bubbles O2
ราคา 1,500 บาท

เกจ์หายใจ ชนิดแห้ง

Gutman Island
เกจ์หายใจ ชนิดแห้ง
ต่อหัววาล์ว Yoke (CGA870)
ทำจากทองเหลืองและอลูมิเนียม
จ่ายอากาศได้สูงสุด : 15 ลิตรต่อนาที
แรงดันใช้งานสูงสุด : 50 PSI
ขนาด : 4.6 นิ้ว
หนัก : 0.3 kg
ราคา 2,400 บาท

เกจ์หายใจ ชนิดแห้ง

Gutman Island
เกจ์หายใจ ชนิดแห้ง
ต่อหัวพวงมาลัย (CGA540)
ทำจากทองเหลืองและอลูมิเนียม
จ่ายอากาศได้สูงสุด : 15 ลิตรต่อนาที
แรงดันใช้งานสูงสุด : 50 PSI
ขนาด : 6.6 นิ้ว
หนัก : 0.52 kg
ราคา 2,400 บาท

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy