SP

Oxygen

ชุดหายใจผู้ป่วย

ชุดหายใจ A1-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว ทรงผอมสูง
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. รถเข็นถัง
ราคา 3,600 บาท

ชุดหายใจ A1-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว ทรงอ้วนเตี้ย
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,200 บาท

ชุดหายใจ A2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. ฝาครอบหัววาล์ว
4. รถเข็นถัง
ราคา 4,200 บาท

ชุดหายใจ A3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. ฝาครอบหัววาล์ว
4. รถเข็นถัง
ราคา 4,700 บาท

ชุดหายใจ A4

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 5,500 บาท (รถเข็นเพิ่ม3,000)

ชุดหายใจ A5-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว อลูมิเนียม
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. กระเป๋าสะพายถัง
ราคา 5,500 บาท

ชุดหายใจ A5-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว อลูมิเนียม
2. เกจ์หายใจชนิดแห้ง (เกจ์วัด,สาย)
3. กระเป๋าสะพายถัง
ราคา 6,000 บาท

ชุดหายใจ A6-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 0.7 คิว อลูมิเนียม
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. กระเป๋าล้อลาก
ราคา 7,000 บาท

ชุดหายใจ A6-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 0.7 คิว อลูมิเนียม
2. เกจ์หายใจชนิดแห้ง (เกจ์วัด,สาย)
3. กระเป๋าล้อลาก
ราคา 7,500 บาท

ชุดหายใจ A7

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 1.2 คิว อลูมิเนียม
2. เกจ์หายใจชนิดน้ำ (เกจ์วัด,กระบอกน้ำ,สาย,ประแจ)
3. รถเข็นถัง
ราคา 6,400 บาท

Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy