SP

Oxygen

ชุดหายใจผู้ป่วย

ชุดหายใจ A1-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว พร้อมฝาครอบ
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. รถเข็นถัง 0.5 คิว
ราคา 4,200 บาท

ชุดหายใจ A1-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,700 บาท
.

ชุดหายใจ A2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 1.5 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. รถเข็นถัง 1.5 คิว
4. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 4,500 บาท

ชุดหายใจ A3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 2 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. รถเข็นถัง 2 คิว
4. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 5,000 บาท

ชุดหายใจ A4-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. ฝาครอบหัววาล์ว
4. รถเข็นถังเดี่ยว 2 ล้อ
ราคา 8,500 บาท

ชุดหายใจ A4-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. ฝาครอบหัววาล์ว
4. รถเข็นถังเดี่ยว 4 ล้อ
ราคา 9,000 บาท

ชุดหายใจ A5-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน อลูมิเนียม 0.5 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. กระเป๋าสะพายถัง
ราคา 6,000 บาท

ชุดหายใจ A5-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน อลูมิเนียม 0.5 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดแห้ง-สาย
3. กระเป๋าสะพาย
ราคา 6,500 บาท

ชุดหายใจ A6

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน อลูมิเนียม 0.7 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดแห้ง-สาย
3. กระเป๋าล้อลาก
ราคา 8,000 บาท
**สั่งล่วงหน้า+มัดจำ

ชุดหายใจ A7

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน อลูมิเนียม 1.2 คิว
2. ชุดเกจ์หายใจชนิดน้ำ
3. รถเข็นถัง
ราคา 7,000 บาท


Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy