SP

Oxygen

ชุดเชื่อม

ชุดเชื่อม B1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 0.5 คิว
2. ถังอะเซทิลีน Acetylene ขนาด 1 กิโล
3. ตะแกรงหิ้ว
4. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
Regulator Oxygen (O2)
5. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
Regulator Acetylene
6. ชุดด้ามเชื่อม AC
7. สายลมคู่ 3 เมตร

8. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
ราคา 6,000 บาท

ชุดเชื่อม B2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน Acetylene ขนาด 4 กิโล
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
Regulator Oxygen (O2)
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
Regulator Acetylene
5. ชุดด้ามเชื่อม AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
ราคา 10,000 บาท
(รถเข็นถัง เพิ่ม 3,500.-)

ชุดเชื่อม B3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 0.5 คิว
2. แก๊สกระป๋อง
3. ตะแกรงหิ้ว
4. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
Regulator Oxygen (O2)
5. วาล์วแก๊สกระป๋อง
6. ชุดด้ามเชื่อม AC
7. สายลมคู่ 3 เมตร

8. เข็มขัดรัดสาย 3 ตัว
ราคา 3,800 บาท

ชุดเชื่อม B4

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 1.5 คิว
2. แก๊สปิคนิค
3. รถเข็น
4. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
Regulator Oxygen (O2)
5. เกจ์ปรับแรงดันแอลพีจี Regulator LPG
6. ชุดด้ามเชื่อม LPG
7. สายลมคู่ 3 เมตร
8. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
ราคา 5,900 บาท


Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy

s