SP

Oxygen

ชุดเชื่อม

ชุดเชื่อม B1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 0.5 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามเชื่อม AC
6. สายลมคู่ 3 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. ตะแกรงหิ้ว
10. ที่เปิด AC
ราคา 7,500 บาท

ชุดเชื่อม B2-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามเชื่อม AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. ที่เปิด AC
ราคา 12,000 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)

ชุดเชื่อม B2-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามเชื่อม AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. รถเข็นถังคู่ ขนาด6คิว2ล้อ
10. ที่เปิด AC
ราคา 15,500 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)


ชุดเชื่อม B2-3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามเชื่อม AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. รถเข็นถังคู่ ขนาด6คิว4ล้อ
10. ที่เปิด AC
ราคา 16,000 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)


ชุดเชื่อม B3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. แก๊สกระป๋อง
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. วาล์วแก๊สกระป๋อง
5. ชุดด้ามเชื่อม LPG
6. สายลมคู่ 3 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 3 ตัว
8. ตะแกรงหิ้ว
ราคา 4,500 บาท

ชุดเชื่อม B4

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 1.5 คิว
2. แก๊สปิคนิค
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันแอลพีจี
5. ชุดด้ามเชื่อม LPG
6. สายลมคู่ 3 เมตร
7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. รถเข็น
ราคา 6,000 บาท


ชุดเชื่อม B5

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 1.5 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 1.3 กก. (มือสอง)
3. รถเข็นคู่
4. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
5. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
6. ชุดด้ามเชื่อม AC
7. สายลมคู่ 3 เมตร
8. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
9. ฝาครอบหัววาล์วออกซิเจน
10. ที่เปิด AC
ราคา 8,500 บาท

Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy

s