SP

Oxygen

ชุดตัด

ชุดตัด C1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 1.5 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 3 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. ตะแกรงหิ้ว
ราคา 7,200 บาท

ชุดตัด C2-1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน ขนาด 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์วออกซิเจน
ราคา 11,000 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)

ชุดตัด C2-2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์วออกซิเจน
9. รถเข็นคู่ ขนาด6คิว2ล้อ
ราคา 13,700 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)


ชุดตัด C2-3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 6 คิว
2. ถังอะเซทิลีน 4 กิโล (มือสอง)
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันอะเซทิลีน
5. ชุดด้ามตัด AC
6. สายลมคู่ 5 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. ฝาครอบหัววาล์ว
9. รถเข็นถังคู่ ขนาด6คิว4ล้อ
ราคา 14,500 บาท
(ถังACใหม่ เพิ่ม 1,000.-)


ชุดตัด C3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 0.5 คิว
2. แก๊สกระป๋อง
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. วาล์วแก๊สกระป๋อง
5. ชุดด้ามตัด LPG
6. สายลมคู่ 3 เมตร

7. เข็มขัดรัดสาย 3 ตัว
8. ตะแกรงหิ้ว
ราคา 4,900 บาท

ชุดตัด C4

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน 1.5 คิว
2. แก๊สปิคนิค
3. เกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน
4. เกจ์ปรับแรงดันแอลพีจี
5. ชุดด้ามตัด LPG
6. สายลมคู่ 3 เมตร
7. เข็มขัดรัดสาย 4 ตัว
8. รถเข็น
ราคา 6,900 บาท


Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy

s