SP

Oxygen

ชุดแพ็คปลา หรือชุดเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ

ชุดแพ็คปลา D1

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 0.5 คิว
2. เกจ์ออกซิเจน Regulator Oxygen (O2)
3. สายลม 2 เมตร
4. ปืนฉีดลม สำหรับแพ็คปลา
5. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
6. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,000 บาท (รถเข็นถัง เพิ่ม 600.-)

ชุดแพ็คปลา D2

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 0.5 คิว
2. เกจ์ออกซิเจน Regulator Oxygen (O2)
3. สายลม 2 เมตร
4. ปืนฉีดลม สำหรับแพ็คปลา
5. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
6. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,000 บาท


ชุดแพ็คปลา D3

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 1.5 คิว
2. เกจ์ออกซิเจน Regulator Oxygen (O2)
3. สายลม 2 เมตร
4. ปืนฉีดลม สำหรับแพ็คปลา
5. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
6. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,200 บาท (รถเข็นถัง เพิ่ม 600.-)


ชุดแพ็คปลา D4

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 2 คิว
2. เกจ์ออกซิเจน Regulator Oxygen (O2)
3. สายลม 2 เมตร
4. ปืนฉีดลม สำหรับแพ็คปลา
5. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
6. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,700 บาท (รถเข็นถัง เพิ่ม 600.-)


ชุดแพ็คปลา D5

Gutman Island
1. ถังออกซิเจน Oxygen (O2) ขนาด 6 คิว
2. เกจ์ออกซิเจน Regulator Oxygen (O2)
3. สายลม 2 เมตร
4. ปืนฉีดลม สำหรับแพ็คปลา
5. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
6. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 5,200 บาท
รถเข็นถัง4ล้อ เพิ่ม 3,500.-
รถเข็นถัง2ล้อ เพิ่ม 3,000.-


Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy