SP

Oxygen

ชุดคาร์บอนเลี้ยงไม้น้ำ

ชุดเลี้ยงไม้น้ำ E1

Gutman Island
1. ถังคาร์บอน 0.5 คิว
2. เกจ์คาร์บอน
3. สายอ่อน 3 เมตร
4. ดิฟ + นับฟอง
5. ปรับละเอียด
6. กันย้อน
7. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 3,800 บาท


ชุดเลี้ยงไม้น้ำ E2

Gutman Island
1. ถังคาร์บอน 1.5 คิว
2. เกจ์คาร์บอน
3. สายอ่อน 3 เมตร
4. ดิฟ + นับฟอง
5. ปรับละเอียด
6. กันย้อน
7. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 4,600 บาท


ชุดเลี้ยงไม้น้ำ E3

Gutman Island
1. ถังคาร์บอน 2 คิว
2. เกจ์คาร์บอน
3. สายอ่อน 3 เมตร
4. ดิฟ + นับฟอง
5. ปรับละเอียด
6. กันย้อน
7. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 5,100 บาท


ชุดเลี้ยงไม้น้ำ E4

Gutman Island
1. ถังคาร์บอน 6 คิว
2. เกจ์คาร์บอน
3. สายอ่อน 3 เมตร
4. ดิฟ + นับฟอง
5. ปรับละเอียด
6. กันย้อน
7. ฝาครอบหัววาล์ว
ราคา 7,500 บาท


ถังคาร์บอนไดออกไซด์

Gutman Island


ดิฟ และนับฟอง 2in1

Gutman Island


ปรับละเอียด

Gutman Island


กันย้อน

Gutman Island


Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy