SP

Oxygen

ชุดเติมลมไนโตรเจน

ชุดเติมลมไนโตรเจน F1

Gutman Island
1. ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 0.5 คิว
2. เกจ์ไนโตรเจน Regulator Nitrogen (N2)
3. สายลมเดี่ยว 2 เมตร
4. ที่เติมลม 3in1 (เติมลม,ปล่อยลม,เกจ์วัด)
5. ข้อต่อคอปเปอร์
6. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
ราคา 3,500 บาท


ชุดเติมลมไนโตรเจน F2

Gutman Island
1. ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 1.5 คิว
2. เกจ์ไนโตรเจน Regulator Nitrogen (N2)
3. สายลมเดี่ยว 2 เมตร
4. ที่เติมลม 3in1 (เติมลม,ปล่อยลม,เกจ์วัด)
5. ข้อต่อคอปเปอร์
6. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
ราคา 3,700 บาท
(รถเข็นถัง เพิ่ม 650.-)

ชุดเติมลมไนโตรเจน F3

Gutman Island
1. ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 2 คิว
2. เกจ์ไนโตรเจน Regulator Nitrogen (N2)
3. สายลมเดี่ยว 2 เมตร
4. ที่เติมลม 3in1 (เติมลม,ปล่อยลม,เกจ์วัด)
5. ข้อต่อคอปเปอร์
6. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
ราคา 4,200 บาท (รถเข็นถัง เพิ่ม 650.-)


ชุดเติมลมไนโตรเจน F4

Gutman Island
1. ถังไนโตรเจน Nitrogen (N2) ขนาด 6 คิว
2. เกจ์ไนโตรเจน Regulator Nitrogen (N2)
3. สายลมเดี่ยว 10 เมตร
4. ที่เติมลม 3in1 (เติมลม,ปล่อยลม,เกจ์วัด)
5. ข้อต่อคอปเปอร์
6. เข็มขัดรัดสาย 2 ตัว
ราคา 5,700 บาท (รถเข็นถัง เพิ่ม 3,500.-)

Gutman Island

Gutman Island
Gutman Island

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy

s